fron-edu > Services > Προσφερόμενες Υπηρεσίες > Οδηγοί Σπουδών Syllabus

Αναλαμβάνουμε να συντάξουμε και να οργανώσουμε την εκπαιδευτική σας ύλη (syllabus). Η ΦΡΟΝ καθορίζει τα γνωστικά αντικείμενα και ακαδημαϊκά πεδία του κάθε οδηγού σπουδών και κατανέμει το περιεχόμενό τους σε διδακτέες ενότητες. Επίσης, διαμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα της διδακτέας ύλης. Η ΦΡΟΝ προτείνει τον αναγκαίο χώρο και εξοπλισμό για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και περιγράφει το προσοντολόγιο των εκ-παιδευτών. Επιπροσθέτως διασφαλίζει την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και καθορίζει το πλαίσιο αξιολόγησης.